it-summeruniversity.dk er lukket / has closed.

Eventuelle henvendelser til It-vest – samarbejdende universiteter, it-vest@it-vest.dk /
If you have any questions, please contact It-vest – networking universities, it-vest@it-vest.dk

Juni / June 2016